Kategorie
Aktualności

Projektujemy nieruchomości

W szczególności poszukuje się terenów związanych z zielenią. Ludzie chcą mieszkać i otaczać się zielenią i roślinami. Badacze zajmujący się gospodarką mieszkaniową i analizą rynku mieszkaniowego zwykle rozpoczynają swoje prace od stwierdzenia, że mieszkanie to specyficzne dobro (unique commodity).

Mianowicie nie jest już ważne samo zaspokojenie podstawowej potrzeby człowieka, jaką jest potrzeba schronienia i bezpieczeństwa. Powszechnie oczekuje się wartości podstawowej jaką jest mieszkalnictwo oraz wartości dodanej gwarantowanej w pakiecie z lokalem mieszkaniowym. Najczęściej jest wymienianych pięć cech stanowiących o wyjątkowości mieszkania.